HUY ĐỘNG VỐN

Mặc dù niềm khát khao, đam mê và mục tiêu tạo ra sự khác biệt là động lực khởi đầu cho mọi doanh nghiệp, nhưng tiền đóng vai trò thiết yếu cho sự phát triển và thành công lâu dài.Việc huy động vốn hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp có nguồn lực cần thiết. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các hình thức huy động vốn phổ biến hiện nay, giúp bạn lựa chọn phương án phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp

1. Huy động vốn là gì?
Hoạt động huy động vốn là quá trình thu hút nguồn vốn, tài sản có giá trị từ các cá nhân, tổ chức nhằm tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp, ngân hàng, hoặc tổ chức.
Doanh nghiệp cần huy động vốn trong các trường hợp sau:
1. Khởi nghiệp: Khi mới thành lập, doanh nghiệp cần vốn để đầu tư vào các tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc, thiết bị; cũng như vốn lưu động để duy trì hoạt động kinh doanh trong giai đoạn đầu.
2. Mở rộng kinh doanh: Khi doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, ví dụ như mở thêm cửa hàng mới, thâm nhập vào thị trường mới, hoặc phát triển sản phẩm mới, họ cần huy động vốn để tài trợ cho các hoạt động này.
3. Duy trì hoạt động kinh doanh: Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể cần huy động vốn để duy trì hoạt động kinh doanh khi gặp khó khăn về tài chính, ví dụ như doanh thu sụt giảm, chi phí tăng cao, hoặc gặp rủi ro trong kinh doanh.
4. Tái đầu tư: Doanh nghiệp có thể huy động vốn để tái đầu tư vào các dự án mới, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng trưởng lợi nhuận.
5. Mua lại doanh nghiệp khác: Khi doanh nghiệp muốn mua lại doanh nghiệp khác, họ cần huy động vốn để thực hiện thương vụ mua bán này.
Huy động vốn giúp phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

2. Lựa chọn nguồn vốn huy động phù hợp:
Để lựa chọn nguồn huy động vốn phù hợp, doanh nghiệp cần cân nhắc các yếu tố sau:
2.1 Nhu cầu vốn:
Doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu vốn của mình là bao nhiêu, bao gồm cả vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại và vốn cho kế hoạch phát triển trong tương lai.
2.2 Khả năng trả nợ:
Doanh nghiệp cần đánh giá khả năng trả nợ của mình, bao gồm khả năng trả nợ gốc và lãi suất cho các khoản vay.
2.3 Mục đích sử dụng vốn:
Doanh nghiệp cần xác định rõ mục đích sử dụng vốn để lựa chọn nguồn vốn phù hợp. Ví dụ, nếu vốn vay để đầu tư vào dự án dài hạn, doanh nghiệp nên chọn nguồn vốn vay dài hạn.
2.4 Quy định của pháp luật:
Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật về huy động vốn, bao gồm các quy định về tỷ lệ huy động vốn, lãi suất vay, v.v.


3. Các hình thức huy động vốn phổ biến của doanh nghiệp

Có nhiều hình thức để huy động vốn, tùy thuộc vào nhu cầu và tình hình cụ thể của mỗi doanh nghiệp
3.1 Vốn chủ sở hữu:
Vốn góp ban đầu: Doanh nghiệp huy động vốn từ các thành viên/cổ đông khi thành lập.
– Lợi nhuận không chia: Doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư.
Phát hành cổ phiếu: Doanh nghiệp bán cổ phiếu cho nhà đầu tư để huy động vốn.
– Ưu điểm: Không phải trả lãi suất, không bị pha loãng quyền kiểm soát doanh nghiệp.
– Nhược điểm: Nguồn vốn hạn chế, chỉ phù hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn nhỏ.
3.2 Vốn vay:
– Vay ngân hàng: Doanh nghiệp vay vốn từ ngân hàng với lãi suất.
– Phát hành trái phiếu: Doanh nghiệp vay vốn từ nhà đầu tư bằng cách phát hành trái phiếu.
– Vay từ tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Doanh nghiệp vay vốn từ các tổ chức như công ty tài chính, quỹ tín dụng.
– Ưu điểm: Không phải trả lãi suất, không bị pha loãng quyền kiểm soát doanh nghiệp.
– Nhược điểm: Nguồn vốn hạn chế, chỉ phù hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn nhỏ.
3.3 Các hình thức khác:
– Kêu gọi vốn cộng đồng: Doanh nghiệp huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua các nền tảng trực tuyến.
– Vay vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm: Doanh nghiệp huy động vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm để đổi lấy cổ phần hoặc quyền lợi khác.
– Hỗ trợ từ chính phủ: Doanh nghiệp có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ dưới dạng ưu đãi thuế, trợ cấp, v.v.
– Ưu điểm: Có thể huy động được lượng vốn nhỏ từ nhiều nhà đầu tư, chi phí huy động vốn thấp.
– Nhược điểm: Phải chia sẻ lợi nhuận với nhà đầu tư, có rủi ro lừa đảo.

Bên cạnh các phương thức huy động vốn phổ biến trên, doanh nghiệp cũng có thể huy động vốn bằng nhiều cách khác nhau


4. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng:
4.1 Tiền gửi:
– Tiền gửi thanh toán: Loại tiền gửi phổ biến, có thể rút ra bất cứ lúc nào.
– Tiền gửi tiết kiệm: Kỳ hạn gửi tiền cố định, lãi suất cao hơn tiền gửi thanh toán.
– Tiền gửi có kỳ hạn: Kỳ hạn gửi tiền linh hoạt, lãi suất cao hơn tiền gửi thanh toán.
4.2 Phát hành trái phiếu:
– Ngân hàng huy động vốn từ nhà đầu tư bằng trái phiếu, mang lại lợi tức cố định.
– Có nhiều loại trái phiếu khác nhau như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp,…
4.3 Vay vốn từ ngân hàng khác:
– Ngân hàng có thể vay vốn từ các ngân hàng khác để đáp ứng nhu cầu thanh khoản.
– Vay vốn liên ngân hàng là hình thức phổ biến trong hệ thống ngân hàng.
4.4 Nguồn vốn tự có:
– Vốn góp của các cổ đông/thành viên.
– Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng.
==> Lưu ý:
– Ngân hàng thương mại cần tuân thủ các quy định của pháp luật về huy động vốn và quản lý tài chính.
– Sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch.
– Đảm bảo an toàn thanh khoản cho hoạt động của ngân hàng.

Huy động vốn của ngân hàng

5. Quy định về huy động vốn
Quy định về huy động vốn được ban hành bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm đảm bảo hoạt động huy động vốn diễn ra an toàn, hiệu quả và minh bạch.
Dưới đây là một số quy định pháp luật quan trọng về huy động vốn:
5.1 Luật Doanh nghiệp 2020
– Quy định về các hình thức huy động vốn của doanh nghiệp, bao gồm vốn góp của các thành viên/cổ đông, lợi nhuận không chia, phát hành cổ phiếu, vay vốn -ngân hàng, phát hành trái phiếu,…
– Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc huy động vốn và sử dụng vốn.
– Quyền lợi của các nhà đầu tư tham gia huy động vốn.
5.2 Luật Chứng khoán 2019
– Quy định về thị trường chứng khoán, bao gồm các tổ chức tham gia thị trường, hoạt động giao dịch chứng khoán, phát hành chứng khoán,…
– Quyền lợi và nghĩa vụ của các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán.
5.3 Luật Các tổ chức tín dụng 2010
– Quy định về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại, bao gồm các hình thức huy động vốn, tỷ lệ huy động vốn, sử dụng vốn,…
– Trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc huy động vốn và sử dụng vốn.

Quy định về huy động vốn

6. Vai trò và rủi ro của huy động vốn
6.1 Vai trò:
– Đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh: Huy động vốn giúp doanh nghiệp có nguồn vốn để đầu tư vào tài sản cố định, mở rộng sản xuất kinh doanh, v.v.
– Tăng tốc độ phát triển: Huy động vốn giúp doanh nghiệp có thể đẩy nhanh tốc độ phát triển bằng cách đầu tư vào các dự án mới, mở rộng thị trường, v.v.
– Nâng cao năng lực cạnh tranh: Huy động vốn giúp doanh nghiệp có thể đầu tư vào công nghệ, máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, v.v., từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh.
– Giảm thiểu rủi ro: Huy động vốn giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn vốn, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một nguồn vốn duy nhất.
6.2 Rủi ro:
– Rủi ro tài chính: Doanh nghiệp có thể gặp rủi ro tài chính nếu không có khả năng trả nợ gốc và lãi suất cho các khoản vay.
– Rủi ro pha loãng quyền kiểm soát: Doanh nghiệp có thể bị pha loãng quyền kiểm soát nếu phát hành thêm cổ phiếu.
– Rủi ro lừa đảo: Doanh nghiệp có thể gặp rủi ro lừa đảo khi huy động vốn từ các nhà đầu tư.
– Rủi ro thị trường: Doanh nghiệp có thể gặp rủi ro thị trường nếu giá cổ phiếu hoặc trái phiếu giảm.

Những rủi ro thường gặp trong huy động vốn

Để giảm thiểu rủi ro, doanh nghiệp cần:
– Lựa chọn nguồn vốn huy động phù hợp: Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như nhu cầu vốn, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn, v.v. để lựa chọn nguồn vốn huy động phù hợp.
– Lập kế hoạch tài chính hiệu quả: Doanh nghiệp cần lập kế hoạch tài chính hiệu quả để sử dụng nguồn vốn huy động một cách hợp lý và hiệu quả.
– Công khai minh bạch thông tin: Doanh nghiệp cần công khai minh bạch thông tin tài chính để thu hút nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro lừa đảo.

Huy động vốn là hoạt động quan trọng đối với doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn phương thức huy động vốn phù hợp và giảm thiểu rủi ro, chuẩn bị kỹ lưỡng và sử dụng vốn hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp mở ra cánh cửa thành công.