Dòng tiền là gì?

Dòng tiền là huyết mạch của doanh nghiệp của bạn, càng có nhiều đường bị tắc thì sẽ càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tài chính. Ta cần phải luôn quan tâm đến dòng tiền doanh nghiệp như là đang quan tâm đến cơ thể chúng ta vậy. Nhờ thông tin của dòng tiền mà có thể đánh giá và quản lý được sự ổn định của doanh nghiệp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem thế nào là dòng tiền.

Dòng tiền của doanh nghiệp là gì?

Dòng tiền ( hay còn gọi là Cash flow)

Dòng tiền là một thuật ngữ quan trọng trong ngành tài chính. Nó được biết đến là số tiền nhận được (dòng tiền vào) và phải chi tiêu (dòng tiền ra) của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Dòng tiền là số tiền cần thiết cho các hoạt động hàng ngày, thuế, mua hàng tồn kho, trả lương cho nhân viên và chi phí vận hành. Trong trường hợp dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra thì dòng tiền dương cho thấy tài sản lưu động của công ty đang tăng lên, ngược lại dòng tiền vào nhỏ hơn dòng tiền ra thì sẽ là dòng tiền âm, cho thấy doanh nghiệp có thể có nguy cơ bị phá sản. Vì dòng tiền đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì doanh nghiệp nên doanh nghiệp có mục tiêu là phải luôn tìm cách giữ cho dòng tiền của doanh nghiệp phải dương.

Quản lý dòng tiền là gì?

Cách quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền đóng vai trò then chốt để đạt được thành công trong hoạt động và sức khỏe tài chính, mục đích chính của quản lý dòng tiền là duy trì tính thanh khoản đầy đủ với chi phí thấp nhất. Vai trò của quản lý dòng tiền là theo dõi và kiểm soát số lượng tiền thu và chi của doanh nghiệp để quản lý có thể dự báo nhu cầu của dòng tiền. Vì quản lý dòng tiền đòi hỏi phải theo dõi, phân tích và tối ưu hóa tỉ mỉ số tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp. Ta cần phải biết cách cân bằng dòng tiền vì nếu doanh nghiệp liên tục chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được thì dòng tiền sẽ gặp trở ngại đáng lo lắng. Có hàng triệu cách để quản lý dòng tiền, nhưng chỉ có một số chiến lược dẫn đến quản lý dòng tiền thành công.
Đưa ra dự đoán: Quá trình quản lý dòng tiền bắt đầu bằng việc ước tính doanh thu và chi phí của bạn. Những dự báo này có thể được ước tính từ dữ liệu, dự báo doanh số và các yếu tố liên quan khác. Thời gian càng dài thì dự báo càng chính xác.
Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Theo dõi bằng cách đưa các dự báo vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn. Ở giai đoạn này, bạn cũng có thể phân loại dòng tiền thành dòng tiền kinh doanh, dòng tiền dự án đầu tư và dòng tiền tài chính để có cái nhìn tổng thể.
Giám sát dòng tiền: Thường xuyên theo dõi, cập nhật, so sánh dòng tiền thực tế với số liệu dự kiến. Trong trường hợp báo cáo dự đoán bất kỳ thiếu sót nào, hãy phân tích các nguyên nhân có thể dẫn đến sai lệch và hành động khắc phục có thể thực hiện được.
Thực hiện các chiến lược khắc phục: Cuối cùng, tối ưu hóa tình hình tài chính của công ty bạn bằng cách thực hiện hành động để hợp lý hóa tất cả các vấn đề về dòng tiền. Đẩy nhanh việc thu tiền mặt, giảm chi phí không cần thiết, đàm phán lại các điều khoản thanh toán, đầu tư thặng dư tiền mặt vào các sản phẩm tốt hơn và khám phá các lựa chọn tài chính là một số chiến lược quản lý dòng tiền phổ biến.

Phân loại dòng tiền

Dòng tiền có 3 dòng chính: Kinh doanh – Dự án đầu tư – Tài chính

Để đánh giá đánh giá lợi nhuận và tính thanh khoản của doanh nghiệp, bạn cần phân tích được các loại dòng tiền của doanh nghiệp. Các loại dòng tiền của doanh nghiệp mà công ty nên theo dõi và phân tích để xác khả năng thanh toán của doanh nghiệp là: Dòng tiền kinh doanh, dòng tiền dự án đầu tư và dòng tiền tài chính. Vậy các loại dòng tiền này đóng vai trò gì?

Dòng tiền kinh doanh là gì?

Dòng tiền kinh doanh (OCF – Operating cash flow) là số tiền doanh nghiệp của bạn tạo ra và chi tiêu cho các hoạt động điều hành thường xuyên như bán sản phẩm hoặc dịch vụ và chi phí kinh doanh của bạn. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của bạn đang hoạt động như thế nào từ góc độ chi phí so với thu nhập, do đó bạn có thể đánh giá các loại hoạt động tài chính hiệu suất.

Dòng tiền dự án là gì?

Mỗi doanh nghiệp có các dòng tiền mạnh khác nhau

Dòng tiền dự án đầu tư (ICF – Investing cash flow) là số tiền được tạo ra và chi tiêu từ chứng khoán thị trường hay tài sản cố định như bất động sản, thiết bị và những công cụ tài chính khác trong kỳ báo cáo. Một số ngành như sản xuất có xu hướng mua bất động sản và nhiều thiết bị sẽ có dòng tiền hoạt động đầu tư lớn hơn nhiều, trong khi các loại hình doanh nghiệp nhỏ khác có thể có ít hoặc không có dòng tiền này.

Dòng tiền tài chính là gì?

Dòng tiền tài chính (CFF – Financing cash flow) là dòng tiền di chuyển từ doanh nghiệp với chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư hay chủ nợ. Loại dòng tiền này có thể cho thấy một doanh nghiệp có một cấu trúc hay hiệu quả hoạt động tốt hay không phụ thuộc vào số tiền được nhận và bị chia của chủ sở hữu và nhà đầu tư. Một công ty có thể chưa mạnh về dòng tiền kinh doanh nhưng nó có thể sẽ mạnh về dòng tiền tài chính

Công thức tính dòng tiền

Các công thức tính dòng tiền:

Số dư dòng tiền hàng tháng = dòng tiền thu hàng tháng – dòng tiền chi hàng tháng

  • Dòng tiền kinh doanh = Thu nhập ròng + khấu hao + khoản phải thu + hàng tồn kho + khoản phải trả
  • Dòng tiền dự án đầu tư = dòng tiền dự án thu được – dòng tiền dự án phải chi
  • Dòng tiền tài chính = dòng tiền tài chính thu được – dòng tiền tài chính phải chi
  • Dòng tiền ròng = dòng tiền kinh doanh +dòng tiền dự án đầu tư + dòng tiền tài chính
  • Dòng tiền tự do = dòng tiền kinh doanh – chi phí tài sản cố định

Báo cáo dòng tiền là gì?

Báo cáo dòng tiền như có vai trò gì?

Báo cáo dòng tiền (Cash flow statement) là khi doanh nghiệp vẽ một bức tranh về cách thức hoạt động của một công ty, nguồn tiền của công ty và kế hoạch chi tiêu là gì. Báo cáo dòng tiền giúp cung cấp dữ liệu tổng hợp về các dòng tiền mà doanh nghiệp chi trả và nhận được từ các hoạt động kinh doanh và các nhà đầu tư. Từ đây, các chủ nợ sẽ xác định lượng tiền mặt sẵn có (gọi là tính thanh khoản) để công ty tài trợ cho chi phí hoạt động và trả nợ. Nó cũng quan trọng không kém đối với các nhà đầu tư vì nó cho họ biết liệu một công ty có nền tảng tài chính vững chắc hay không. Do đó, họ có thể sử dụng tuyên bố này để đưa ra quyết định tốt hơn, sáng suốt hơn về khoản đầu tư của mình.

Chiết khấu dòng tiền là gì?

Dòng tiền chiết khấu (DCF – Discounted Cash Flow) giúp xác định giá trị của khoản đầu tư dựa trên dòng tiền trong tương lai. Một nhược điểm của dòng tiền chiết khấu là sự phụ thuộc vào ước tính dòng tiền trong tương lai, điều này có thể tỏ ra không chính xác. Để phân tích dòng tiền chiết khấu có giá trị, các ước tính được sử dụng trong tính toán phải chắc chắn nhất có thể. Dòng tiền trong tương lai được ước tính không tốt và quá cao có thể dẫn đến khoản đầu tư không mang lại đủ lợi nhuận trong tương lai. Tương tự như vậy, nếu dòng tiền trong tương lai quá thấp do ước tính sơ bộ, chúng có thể khiến khoản đầu tư trở nên quá tốn kém và có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội.

Cash flow – Thuật ngữ tài chính quan trọng

Quản lý dòng tiền hiệu quả là một kỹ năng quan trọng giúp cho doanh nghiệp của bạn đạt được nhiều mục tiêu tài chính quan trọng. Hãy áp dụng các công thức và phương pháp quản lý dòng tiền hiệu quả để đảm bảo tăng lợi nhuận, đạt được mục tiêu tài chính và nâng cao sự an tâm cho doanh nghiệp.